کد خبر : 15851

شهریاری در مجلس

سدهای دشتی و تنگستان موضوع تذکر امروز شهریاری به وزیر نیرو

سدهای دشتی و تنگستان موضوع تذکر امروز شهریاری به وزیر نیرو

در ابتدای ورودم به مجلس مکاتبات بسیاری در خصوص سدهای حوزه انتخابیه ام، دشتی و تنگستان با جنابعالی داشته ام سدهایی که تعداد بسیاری از آنها مطالعات و اجرایشان در پیوست بودجه سال های نیمه دوم دهه ۶۰ و نیمه اول دهه ۷۰ دارای ردیف بودجه مستقل بود.

به گزارش "بوشهر24" به نقل از مند:
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از حذف ردیف بودجه سدها در شهرستان های دشتی و تنگستان گفت: بسیاری از فعالیت های عمرانی نظیر راه اندازی سدها دارای ردیف بودجه مستقل در سال های گذشته بود.

سیدکمال الدین شهریاری در اولین نشست علنی مجلس در سال جدید (سه شنبه، ۱۵ فروردین) در تذکری شفاهی خطاب به وزیر نیرو گفت: در ابتدای ورودم به مجلس مکاتبات بسیاری در خصوص سدهای حوزه انتخابیه ام، دشتی و تنگستان با جنابعالی داشته ام سدهایی که تعداد بسیاری از آنها مطالعات و اجرایشان در پیوست بودجه سال های نیمه دوم دهه ۶۰ و نیمه اول دهه ۷۰ دارای ردیف بودجه مستقل بود.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در طی سال های گذشته نه تنها هیچ گونه اقدام جدی در خصوص فعالیت این سدها انجام نشده بلکه ردیف های بودجه ای آنها نیز حذف گردیده است و این در حالی است که در روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن سال قبل و ۵ و ۶ فروردین سال جاری حدود ۴۰۰ میلی متر بارندگی در این شهرها نازل شده که متاسفانه موجب تخریب مزارع و جاده ها گردیده است.
وی تصریح کرد: وزارت نیرو پاسخ دهد که از این همه نعمت الهی حاصل از بارندگی چند مترمکعب آب ذخیره شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن تشکر از تمامی مسئولان محلی و وزرای دولت تاکید کرد: درخواست می شود هر چه سریعتر نسبت به فعالیت سدهای حوزه انتخابیه نظیر باهوش، خاییز، دشت پلنگ و باغان اقدامات لازم انجام شود.
 

ارسال نظر