کد خبر : 17499

احساس های بد فرزندان را درک کنید.

احساس های بد فرزندان را درک کنید.

اگر به کودکان خود اجازه ندهید احساساتش را نشان دهد، هرگز نمی آموزد چگونه با احساسات خود کنار بیاید و چگونه آنها را هدایت کند.

احساس های بد فرزندان را درک کنید. احساسات حتی احساسات منفی هم برای نوع بشر بسیار مفید هستند.

اگر به کودکان خود اجازه ندهید احساساتش را نشان دهد، هرگز نمی آموزد چگونه با احساسات خود کنار بیاید و چگونه آنها را هدایت کند.

در بیشتر مواقع، کودکانی که اجازه بروز احساسات را ندارند در آینده دچار اعتیادهای روانی همچون مواد مخدر، الکل یا پرخوری می شوند. زیرا وقتی شما حضور ندارید تا آنها را تنبیه یا تشویق کنید، نمی توانند از احساسات خود استفاده کنند.

اگر هنگام عصبانیت و ناراحتی به آنها اجازه دهیم در مورد مشکل خود صحبت کنند، در نتیجه آن بسیار آرام خواهند شد زیرا می دانند کسی هست که به احساساتشان بها دهد. حتی اگر استرس های آنها کاملا بی منطق باشند نیز برای احساسات فرزند خود ارزش قائل باشید.

 

ارسال نظر