کد خبر : 17508

کودک سالم و کنجکاو دوست داره آزاد باشه

کودک سالم و کنجکاو دوست داره آزاد باشه

کودکان چون فرقی بین تخیل و واقعیت نمیدونند، ترسوندن یا اگاهی دادن به کودکان در مورد بچه دزد یا آزار جنسی تنها باعث وحشت و ترس شدید و اضطراب و عدم اطمینان کودک میشه.

کودک سالم و کنجکاو دوست داره آزاد باشه بدوه و کشف کنه، پس طبیعیه اگر تو خیابون دست والدینش رو رها کنه یا بدون اجازه درو باز کنه و بره بیرون

کودکان چون فرقی بین تخیل و واقعیت نمیدونند، ترسوندن یا اگاهی دادن به کودکان در مورد بچه دزد یا آزار جنسی تنها باعث وحشت و ترس شدید و اضطراب و عدم اطمینان کودک میشه.

آموزش، تنها در حدی است که کودک بدونه قسمت شخصی بدنش رو به کسی نباید نشون بده یا نباید همراه غریبه ها جایی بره.

اما پدر و مادر حتی یک دقیقه هم و فقط یک دقیقه هم نباید کودکشون رو در شرایطی قرار بدن که خطر این اتفاق وجود داشته باشه.

کودکان توانایی برای درک خطر و مراقبت از خود ندارند. البته بعضی از بچه ها جسورتر و عده ای دیگه محتاط ترند اما برای تصمیم گیری درست باید صبور باشیم تا مغز بچه ها به رشد لازم برسد.

 

 

ارسال نظر