کد خبر : 17535

کودک حاضر نیست، انجام علاقه هایش را متوقف کند

کودک حاضر نیست، انجام علاقه هایش را متوقف کند

وقتی فرزندتان از انجام کاری لذت میبرد، دستور دادن شما برای توقف کار بی نتیجه خواهد بود.

وقتی فرزندتان از انجام کاری لذت میبرد، دستور دادن شما برای توقف کار بی نتیجه خواهد بود. مثلا وقتی کودک در حال بازی رایانه ای یا تماشای تلویزیون است؛ اگر مادر بیست بار هم بگوید:

_ بسه دیگه

_ پاشو دیگه

_ درس هات مونده

_ چشم هات آسیب می بینه

_ بیام خاموشش کنم و...

ولی کودک حاضر نیست، ادامه ندهد و لذتش را متوقف کند.

پس بهتر است به جای این حرف ها یا تهدیدها به او پیشنهاد یک جایگزین جذاب بدهید، یا به او زمان اتمام بدهید.

 مثلا بگویید:

بیا با هم کیک بپزیم.

بریم فوتبال بازی کنیم.

وقتی عقربه بزرگ ساعت به عدد سه رسید، تلویزیون را خاموش کن.

بریم با رنگ انگشتی روی دیوار حمام نقاشی کنیم.

بسته به علایق فرزندتان جایگزین در نظر بگیرید و مدام تذکر ندهید.

 

 

ارسال نظر