کد خبر : 17568

تفاوت ماهیت زلزله های ژاپن و ایران

تفاوت ماهیت زلزله های ژاپن و ایران

پوسته زمین از صفحاتی تشکیل شده است که این صفحات نسبت به هم حرکت می کنند دلیل آن هم شبه مایع بودن لایه زیرین آن می باشد. عمده زلزله های دنیا در مرز بین این پوسته ها مشاهده می شود.

پوسته زمین از صفحاتی تشکیل شده است که این صفحات نسبت به هم حرکت می کنند دلیل آن هم شبه مایع بودن لایه زیرین آن می باشد. عمده زلزله های دنیا در مرز بین این پوسته ها مشاهده می شود. کشور ژاپن در مرز صفحه اقیانوس آرام و  صفحه دریای فیلیپین واقع شده است که همین مرز در حقیقت گسل مسبب زلزله های ژاپن می باشد.

این گسل در درون دریا می باشد و تا خشکی ژاپن فاصله چند کیلومتری دارد. علاوه بر آن زلزله های ژاپن ماهیتا با زلزله های ایران متفاوت بوده و عمدتا زلزله های عمیق می باشند. بنابراین زلزله های ژاپن هم عمق زیادی دارند و هم از مناطق مسکونی دور می باشند که هر دو کاهنده انرژی زلزله می باشند. لازم به ذکر است که عامل تاثیرگذار در تعیین خرابی انرژی رسیده به سازه ها می باشد که معیار ریشتر اساسا این مورد را گزارش نمی کند و ممکن است زلزله هایی با بزرگای ریشتر یکسان انرژی کاملا متفاوتی را آزاد کنند. معیار صحیح گزارش زلزله بزرگای گشتاور می باشد که توضیح آن از حوصله بحث فعلی خارج است.

بر خلاف ژاپن، متاسفانه در ایران گسل ها کاملا در کشور پراکنده شده(به غیر از فلات های مرکزی ایران) و زلزله ها کم عمق می باشند.ایران در مرز مشترک صفحات تکتونیکی اوراسیا، عربستان و هند قرار داشته و انواع مختلف گسل ها در پهنه کشور دیده میشود که در شکل زیر نشان داده شده است. بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که انرژی رسیده به سازه ها و به عبارت ساده تر خرابی های بی

شتری در اثر زلزله در ایران انتظار می رود.

خلاصه کلام این گمانه کاملا اشتباه است که در ژاپن 9 ریشتر زلزله می آید و هیچ اتفاقی نمی افتد و در ایران خرابی های جدی ایجاد می کند. البته نتیجه این بحث باید جدی تر گرفتن مخاطرات لرزه ای در ایران و استحکام بیشتر سازه ها باشد.

سجاد شاکری دانشجوی دکترای عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت

 

 

ارسال نظر