کد خبر : 17776

سه سال اول مهم ترین دوران ایجاد حس اعتماد

سه سال اول مهم ترین دوران ایجاد حس اعتماد

نوزاد پوست حساسی دارد و مایل هست که نوازش شود،نگاه مهربانانه،حرف زدن آرام و شمرده و نوازش بدن او به خصوص هنگام خوردن شیر آرامش و اطمینانی به کودک می دهد

سه سال اول مهم ترین دوران ایجاد حس اعتماد

نوزاد پوست حساسی دارد و مایل هست که نوازش شود،نگاه مهربانانه،حرف زدن آرام و شمرده و نوازش بدن او به خصوص هنگام خوردن شیر آرامش و اطمینانی به کودک می دهد که در سنین بالاتر با هیچ ترفندی نمی توان برایش به وجود آورد

 

ارسال نظر