کد خبر : 3880

تعداد زائرین بوشهری در حج امسال

تعداد زائرین بوشهری در حج امسال

بوشهر24: پايگاه اطلاع رساني حج همزمان با روزهاي پاياني اعزام زائران ايراني به سرزمين وحي، درصد زائران حج تمتع را به صورت استاني اعلام كرد. امسال هم تهران با اعزام ۱۱هزار ۵۰۴ زائر بيشترين آمار و ايلام نيز با۱۲۰ نفر حاجي كمترين آمار را به خود اختصاص دادند.

بوشهر24: پايگاه اطلاع رساني حج همزمان با روزهاي پاياني اعزام زائران ايراني به سرزمين وحي، درصد زائران حج تمتع را به صورت استاني اعلام كرد. امسال هم تهران با اعزام ۱۱هزار ۵۰۴ زائر بيشترين آمار و ايلام نيز با۱۲۰ نفر حاجي كمترين آمار را به خود اختصاص دادند.

به گزارش "بوشهر24"، در حج امسال تهران با اعزام ۱۱هزار ۵۰۴ زائر بيشترين آمار اعزام‌ها را داشته است كه ۱۸ درصد از آمار كل حجاج را شامل مي‌شود.

اين گزارش حاكي است، استان ايلام با۱۲۰ نفر حاجي و ۸۸ صدم درصد زائران، كمترين آمار را به خود اختصاص داده است.

اما به نسبت تعداد زائران و جمعيت هر استان، يزد از جهت فراواني زائر رتبه نخست در كشور را دارد. يزد با ۱۸۲۲ زائر رتبه نخست و خراسان جنوبي با ۸۶۲ زائر رتبه دوم و قم با ۱۵۸۰ نيز در رتبه سوم قرار دارد.

اين گزارش مي‌افزايد، در حج امسال چهار محال و بختياري ۳۲۶ زائر، خراسان رضوي ۷۱۶۵ زائر، خراسان جنوبي ۸۶۲ زائر، خراسان شمالي ۸۰۵ زائر، خوزستان ۲۹۷۷ زائر، زنجان ۱۱۸۹ زائر، سمنان ۷۳۸ زائر اعزام كرده است.

گزارش پايگاه اطلاع رساني حج حاكي است، استان فارس نيز ۳۷۶۶ زائر، قزوين ۹۳۷ زائر، قم ۱۵۸۰ زائر، بوشهر ۷۱۸ زائر، ايلام ۱۲۰ زائر، البرز ۱۳۵۰ زائر، اصفهان ۵۴۷۳ زائر، اردبيل ۴۵۵ زائر، آذرابيجان غربي ۲۰۲۵ زائر، آذربايجان شرقي ۲۶۶۴ زائر، يزد ۱۸۲۲ زائر، همدان ۱۶۲۳ زائر، هرمزگان ۴۳۷ زائر، مركزي ۱۳۵۰ زائر، مازندران ۲۶۷۷ زائر و لرستان ۹۸۷ زائر در سال جاري به حج اعزام كرده است.

همچنين گيلان ۶۱۷ زائر، گلستان ۱۹۰۵ زائر، كهليلويه و بيراحمد ۱۳۰ زائر، كرمانشاه ۶۳۸ زائر، كرمان ۲۶۶۰ زائر و سيستان ۸۸۷ زائر را در حج امسال به خود اختصاص داده است.

شايان ذكر است، امسال ۶۱ هزار ۴۰۰ زائر ايراني به حج تمتع اعزام مي‌شوند كه نخستين كاروان ۱۴ شهريور ماه اعزام شدند و روند اعزام تا ۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

ارسال نظر