در آستانه دور پایانی مذاکرات هسته ای؛

بوشهر24 در ایام منتهی به دور پایانی مذاکرات هسته‌ای تولیداتِ مختلف با موضوع مذاکرات هسته ای منتشر می کند